После избирањето на производите кои Клиентот сака да ги купи, треба да се плати одредена сума.

При нарачувањето, Клиентот на e-mail добива потврда за прием на нарачката и сите потребни информации за плаќањето, вклучувајќи ја цената на производите и трошоците за испорака.

Сите цени се изразени во денари со вклучен ДДВ.

Уплатата можете да ја направите на редовниот начин со уплатница во најблиската банка или пошта. Плаќањето, врз основа на податоците за нашата банка, се врши на образец ПП 10 – налог за готовинско плаќање или на образец ПП 30 – налог за безготовинско плаќање.

По приемот на уплатата, ние ќе Ви ги испратиме нарачаните производи на наведената адреса за испорака.

За повеќе информации може да не контактирате на тел. 047/229-362, или на e-mail: office@boroshop.mk